Verlaag uw energiekosten met Spotmarkt prijzen!
Wij werken momenteel aan onze nieuwe website!
Doorlooptijd zonnepanelen 4 tot 6 weken!
Verlaag uw energiekosten met Spotmarkt prijzen!
Wij werken momenteel aan onze nieuwe website!
Doorlooptijd zonnepanelen 4 tot 6 weken!
Verlaag uw energiekosten met Spotmarkt prijzen!
Werk mee aan een eerlijke, transparante, veilige en duurzame energiemarkt!
Wij werken momenteel aan onze nieuwe website!

Energie Investeringsaftrek vergeten? Herstel is mogelijk!

Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid. Doet u binnen vijf jaar na afloop van het boekjaar alsnog een verzoek om investeringsaftrek, dan zal de Belastinginspecteur de aanslag ambtshalve verminderen.

Deel dit bericht

Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid. Doet u binnen vijf jaar na afloop van het boekjaar alsnog een verzoek om investeringsaftrek, dan zal de Belastinginspecteur de aanslag ambtshalve verminderen.

Investeringsaftrek

Investeert u als ondernemer in de inkomsten- of vennootschapsbelasting in bedrijfsmiddelen, dan heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking en bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 zijn zonder meer uitgesloten.

Investeert u in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst, dan kunt u mogelijk ook gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Voor bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst is er de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Let op!
Investeringen kunnen zowel voor de KIA als de EIA of de MIA in aanmerking komen. Een investering kan echter niet zowel voor de EIA als de MIA in aanmerking komen. De EIA of MIA dient echter wel binnen drie maanden na investeringsverplichting (opdrachtbevestiging) aangevraagd te zijn.

Kiezen voor investeringsaftrek

De Belastingdienst past de investeringsaftrek niet automatisch toe. De ondernemer die recht heeft op investeringsaftrek zal hiervoor in de aangifte moeten kiezen.

Wat nu als u aan alle voorwaarden voor de toepassing van de KIA voldoet, maar u verzuimt om hiervoor een keuze te maken bij de aangifte? Heeft u niet op tijd gekozen, dan is er geen man overboord. U mag dan alsnog binnen vijf jaar een verzoek indienen voor investeringsaftrek. U verzoekt de inspecteur dan om een ambtshalve vermindering toe te passen. De termijn van vijf jaar vangt aan na het einde van het jaar waarin investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen.

TIP:

Ook als u aan alle voorwaarden voldoet, maar u vergeet in de aangifte te kiezen voor de EIA of de MIA, dan kan nog binnen vijf jaar een verzoek om ambtshalve vermindering worden gedaan. Dit verzoek kan tevens omvatten het verzoek om alsnog de kosten van een energie-advies of een milieu-advies in aanmerking te nemen.

Bron: more-drv

Haal gegarandeerd rendement uit uw energie

Wilt u weten wat in uw specifieke situatie de mogelijkheden zijn om, mogelijk met subsidies, maximaal rentement te halen uit uw energiezaken? Kom dan in contact met een van onze adviseurs uit uw eigen regio;

Want immers… U staat centraal!

De Marktprijzen

Bovenstaand worden handelsprijzen weergeven. Om tot de prijs voor de consument te komen rekent de overheid enkele verplichte toeslagen. Het energietarief bestaat uit het volgende:


Consumentenprijs op basis van één kilowattuur (kWh) stroom bestaat uit:

 • Stroomprijs van de inkoopmarkt;
 • Inkoop- en Garantie van Oorsprong (GVO)-kosten;
 • Energiebelasting;
 • Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE);
 • 21% btw.

 

Consumentenprijs op basis van één kubieke meter (m3) gas bestaat uit:

 • Gasprijs van de inkoopmarkt
 • Inkoop- en Garantie van Oorsprong (GVO)-kosten
 • Energiebelasting
 • Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE)
 • Regiotoeslag
 • 21% btw

Statusinformatie

1. Verified = Gecontroleerd (De adviseur mag energie advies geven en energie gerelateerde overeenkomsten bemiddelen in de energiemarkt)

2. Unverified A = Niet gecontroleerd (De adviseur mag vanwege een lopend onderzoek geen energie advies geven noch energie gerelateerde overeenkomsten bemiddelen in de energiemarkt)

3. Unverified B = Niet gecontroleerd (De adviseur is uit dienst en word niet meer gecontroleerd op energie advies en bemiddeling van overeenkomsten in de energiemarkt)

4. Suspended A = Gecontroleerd en inactief (De adviseur mag vanwege ontbrekende informatie en/of lopend onderzoek geen energie advies geven noch energie gerelateerde overeenkomsten bemiddelen in de energiemarkt)

5. Suspended B = Gecontroleerd en inactief (De adviseur mag vanwege ontbrekende informatie en/of lopend onderzoek alleen onder begeleiding van een verified adviseur advies geven en energie gerelateerde overeenkomsten bemiddelen in de energiemarkt)

6. Withdrawn = Per direct ingetrokken (De adviseur mag geen energie advies geven noch energie gerelateerde overeenkomsten bemiddelen in de energiemarkt)