Vanaf vandaag 0% BTW voor zonnepanelen op woningen

Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning gold een btw-tarief van 21%. Er is een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te wijzigen naar 0%. De belangrijkste veranderingen en gevolgen van deze wijziging leest u in dit artikel.